Окано, Канаме. " ЛЕКСИЧНА И ДЕРИВАЦИЙНА СИСТЕМА РУСКИХ ДЇЄСЛОВОХ РУШАНЯ У ВОДИ / НА ВОДИ" РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], Година 2 Bрој 2 (23 January 2019)